แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนมิถุนายน วันที่ 22 มิถุนายน 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (รอบสุดท้าย)

Posted Posted in ข่าว

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา ศึกษาคู่มือการสอบฯ […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนพฤษภาคม วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

สถาบันภาษางดให้บริการในระหว่างวันที่ 3 – 20 พฤษภาคม 2564

Posted Posted in ข่าว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถาบันภาษามีความจำเป็นที่จะต้องงดให้บริการในระหว่างวันที่ 3 – […]

ขอประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการรับสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

Posted Posted in ข่าว

สถาบันภาษาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครเป็นแบบออนไลน์ และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยสามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการสอบได้ที่นี่ 

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]