สถาบันภาษา ราชมงคลพระนคร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in ข่าว

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมอาจารย์และบุคลากร ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง […]

เลื่อนวันสอบ ขยายเวลาสมัครและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

Posted Posted in ข่าว

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มาตราการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษเดือนกันยายน วันที่ 28 กันยายน 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]