ข่าว

การสอบ RMUTP English Proficiency Test ช่วงวิกฤต Covid-19

การจัดสอบ RMUTP English Proficiency Test
ช่วงวิกฤต Covid-19

สถาบันภาษาจะเปิดสอบ
RMUTP English Proficiency Test รอบปกติ เดือนพฤษภาคม ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
โดยสามารถสมัครออนไลน์ (ใบสมัคร) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.

            วิธีการชำระเงิน

  1. กรอกข้อมูลใบสมัครให้เรียบร้อย
  2. โอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท มาที่บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    ธนาคารกรุงเทพ สาขามทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เลขที่บัญชี 880-700919-9
  3. ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Line ID: tangmo_0810 หรือโทร 06 1892 8242

โดยการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วเท่านั้น