แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนมิถุนายน วันที่ 22 มิถุนายน 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนพฤษภาคม วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

สถาบันภาษางดให้บริการในระหว่างวันที่ 3 – 20 พฤษภาคม 2564

Posted Posted in ข่าว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถาบันภาษามีความจำเป็นที่จะต้องงดให้บริการในระหว่างวันที่ 3 – […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนธันวาคม วันที่ 15 ธันวาคม 2563

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]