แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤศจิกายน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]