ข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการรับสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

ขอประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการรับสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

สถาบันภาษาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครเป็นแบบออนไลน์ และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยสามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการสอบได้ที่นี่