โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร…ฟรี!!

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร เริ่มเรียนวันที่ 14 – […]

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เรียน 15 ชั่วโมง […]

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ในวันที่ 30 มีนาคม – […]

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา (TOEIC)

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา (TOEIC) เรียน 15 […]

ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร เรียน 30 ชั่วโมง […]

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม

รับสมัครด่วน !! โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา […]

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา สนใจสมัครได้ที่ สถาบันภาษา […]