กิจกรรมข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการ

สถาบันภาษาขอประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ดังต่อไปนี้
📍 English for Job Hunting
เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงานและทำงาน
เรียนระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ทั้งหมด 18 ชั่วโมง
📍 English for Presentation มาเรียนรู้เคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองานให้ประสบความสำเร็จ
เรียนระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2565 (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ทั้งหมด 24 ชั่วโมง
📎ผู้ใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสแกน QR Code ในโปสเตอร์หรือ Link ด้านบนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
โดยรายละเอียดในการสมัครและชำระเงินสามารถดูได้จากโปสเตอร์ของแต่ละโครงการ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
สามารถเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของห้องเรียนได้