กิจกรรมข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา (TOEIC)

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา (TOEIC)

เรียน 15 ชั่วโมง วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

สนใจสามารถสแกน QR Code พร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการนี้รับจำนวน 40 คนเท่านั้น !!!