กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา

รับสมัครด่วน !!

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา โดยศูนย์สอบ TOEIC
ค่าสมัครสอบ 1,300 บาท

สนใจสมัครสอบและชำระเงินได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6056-8
* * *สมัครได้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563* * *

เหลือที่ว่างเพียง 13 ที่นั่ง เท่านั้น!!
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ
: 8.00 น. – 12.00 น.
สถานที่สอบ
: ณ สถาบันภาษา