ข่าว

ประกาศผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาปี 4 ที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าดูผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของตัวเองได้ทาง เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามลิงค์นี้ และสามารถดูวิธีเข้าใช้งานได้ตามลิงค์นี้ หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานโปรดติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน