โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร…ฟรี!!

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร เริ่มเรียนวันที่ 14 – […]

แบบสอบถามความต้องการในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าว

สถาบันภาษาได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อจัดโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/CyUktdWkpi2rTEJ8A หรือ QR […]

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

Posted Posted in ข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (English Preparation for […]

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เรียน 15 ชั่วโมง […]

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ในวันที่ 30 มีนาคม – […]

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา สนใจสมัครได้ที่ สถาบันภาษา […]

ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตราฐานสำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไป

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

ขอเรียนเชิญบุคคลากรและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตราฐานสำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไป มีค่าสมัครเพียง 2,000 บาท เรียน […]

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานภาษา

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานภาษา ระหว่างวันที่ 3 – 31 […]