ข่าว

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำหนังสือแปลประวัติวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (ฉบับไทย-อังกฤษ) ไปมอบให้แก่วัดฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทีมงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นำหนังสือแปลประวัติวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (ฉบับไทย-อังกฤษ)
ไปมอบให้แก่วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร โดยมีพระมหาคำสิงห์ สีหนันโท เป็นผู้รับหนังสือแทนเจ้าอาวาส