ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตราฐานสำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไป

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

ขอเรียนเชิญบุคคลากรและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตราฐานสำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไป มีค่าสมัครเพียง 2,000 บาท เรียน […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมิถุนายน วันที่ 11 มิถุนายน 2562

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม รอบพิเศษ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันภาษา ขอปรับเปลี่ยนวันในการจัดโครงการฯจาก วันที่ 3 […]