แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]