ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันภาษา ขอปรับเปลี่ยนวันในการจัดโครงการฯจาก วันที่ 3 […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม รอบพิเศษ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานเฉพาะกลุ่มตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม […]

โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 1 […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]