ข่าว

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนมิถุนายน วันที่ 22 มิถุนายน 2564

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
จึงขอให้นัดหมายก่อนรับผลสอบได้ที่ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6056

สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียน(EMS)ให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ