เลื่อนวันสอบ ขยายเวลาสมัครและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

Posted Posted in ข่าว

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มาตราการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ […]

สถาบันภาษางดให้บริการในระหว่างวันที่ 3 – 20 พฤษภาคม 2564

Posted Posted in ข่าว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถาบันภาษามีความจำเป็นที่จะต้องงดให้บริการในระหว่างวันที่ 3 – […]

ขอประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการรับสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

Posted Posted in ข่าว

สถาบันภาษาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครเป็นแบบออนไลน์ และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยสามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการสอบได้ที่นี่