กิจกรรมข่าว

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ในวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 เวลา 9.00 - 12.00 น.
หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร. 02 665 3777 ต่อ 6056