ขอประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการรับสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

Posted Posted in ข่าว

สถาบันภาษาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครเป็นแบบออนไลน์ และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยสามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการสอบได้ที่นี่