โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 1 […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

กิจกรรม ที่ 1 ศึกษาดูงานและอบรมบุคลากรเพื่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤศจิกายน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]