ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้เรียนคอร์สออนไลน์ EVERYDAY ENGLISH

ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นี้ ผู้ที่มีรายชื่อเข้าเรียน คอร์ส Everyday English รอบที่ 1
จะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ทาง Email  ได้แก่
1. คู่มือการใช้งาน Edmodo ผ่านมือถือ / คอมพิวเตอร์
2. รหัสเข้าชั้นเรียน (Code) Everyday English ของ Edmodo