ข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(English Preparation for Graduate Studies)

เริ่มเรียนวันที่ 10 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2563 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.00 น.
สนใจสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563
(ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท และค่าสอบ 1,000 บาท)

“หมายเหตุ หากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ยังไม่ยุติ จะพิจารณา จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นหลัก”
โครงการนี้รับจำนวนจำกัด สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์
หากผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดอาจพิจารณาไม่เปิดโครงการฯ

ติดต่อสอบถาม
ดร.วราพร   08 - 1995 - 7138
ศิริมา          06 - 1892 - 8242

* วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เรียน ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
** วันที่ 17 , 24 , 31 พฤษภาคม 2563 จะเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์
*** วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563 จัดทดสอบ ณ สถาบันภาษา
****สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนสมัครโครงการฯ และวิธีการชำระเงินดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนเรียน 4,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(การให้บริการสังคม) ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เลขที่บัญชี 880 - 726285 - 5
2. ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ธนาคารกรุงเทพ
สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เลขที่บัญชี 880 - 700919 - 9
เมื่อชำระแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ศิริมา ผ่าน Line ID : tangmo_0810