ข่าว

ประกาศผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม

สำหรับนักศึกษาปี 1 ที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าดูผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ รอบเพิ่มเติม ของตัวเองได้ทาง เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามลิงค์นี้ และสามารถดูวิธีเข้าใช้งานได้ตามลิงค์นี้ หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานโปรดติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษาสามารถดู ประกาศการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ได้ที่นี่