กิจกรรมข่าว

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา


ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สถาบันภาษา ขอปรับเปลี่ยนวันในการจัดโครงการฯจาก วันที่ 3 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็น วันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เนื่องจากวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ