ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร เรียน 30 ชั่วโมง […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤศจิกายน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]