แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมิถุนายน วันที่ 12 มิถุนายน 2561

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมสถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ โดยสามารถส่งชื่อเข้าร่วมได้ที่อีเมล li@rmutp.ac.th หรือลงชื่อที่สถาบันภาษา

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนเมษายน วันที่ 10 เมษายน 2561

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนเมษายน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2561

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ    

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมีนาคม ครั้งที่ 1 6 มีนาคม 2561

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมกราคม

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมกราคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ