ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

Posted Posted in ข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (English Preparation for […]

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เรียน 15 ชั่วโมง […]

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ในวันที่ 30 มีนาคม – […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา (TOEIC)

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา (TOEIC) เรียน 15 […]

ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร เรียน 30 ชั่วโมง […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤศจิกายน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]