ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

Posted Posted in ข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (English Preparation for […]

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เรียน 15 ชั่วโมง […]

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ในวันที่ 30 มีนาคม – […]