ทำเนียบผู้ดูแล KM

ผอ.สถาบันภาษารศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
Language Instituteนายอัสนี อากรนิธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pichade.hนายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ
นักวิชาการศึกษา
Language Instituteนางสาวศิริวจี มังคลสุต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน