บุคลากรสถาบันภาษา

ผอ.สถาบันภาษารศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษานางสาววราพร ทองจีน
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษานางสาวศิริมา กองสำลี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา
นายอัสนี อากรนิธิ์<br><strong>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายอัสนี อากรนิธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pichade.hนายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ
นักวิชาการศึกษา
Language Instituteนางสาวอริสรา วัฒนภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป