บุคลากรสถาบันภาษา

ผอ.สถาบันภาษารศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
Language Instituteนายพิชัยยุทธ สิริอนันตวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pichade.hนายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ
นักวิชาการศึกษา
Language Instituteนายนพดล พวงมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน