บุคลากรสถาบันภาษา

ผอ.สถาบันภาษารศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษานางสาววราพร ทองจีน
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษาMr. James Perry
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษานางสาวศิริมา กองสำลี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา
นายอัสนี อากรนิธิ์<br><strong>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายอัสนี อากรนิธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pichade.hนายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Language Instituteนางสาวอริสรา วัฒนภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป