ข่าว

ตารางรายชื่อนักศึกษาพร้อมเลขที่นั่งสอบ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. และ 11.00 น.

แผนที่

ผังที่นั่งสอบ

ผังที่นั่ง กลุ่มเรียน

สามารถหาที่นั่งสอบ จากใบรายชื่อด้านล่างได้จาก รหัสนักศึกษา โดยกด CTRL+F แล้วใส่รหัสนักศึกษา