ข่าว

ขอแจ้งเลื่อนการสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือน มกราคม

ขอแจ้งเลื่อนการสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือน มกราคม 2562
โดยเปลี่ยนจากวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 083-847-9082 หรือ 02-665-3777 ต่อ 6056