กิจกรรมข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมTOEIC

 1. สอบในวันที่ 19 ต.ค. 2561 กับศูนย์โทอิคประเทศไทยใช้ผลสมัครงานได้
  ภายใน 2 ปี (1,000 บาท เฉพาะนักศึกษา มทร.พระนคร เท่านั้น)
 2. เรียนวันที่ 16 – 18 ต.ค. 2561และสอบในวันที่ 19 ต.ค. 2561
  (2,500 บาท 15 ชั่วโมง เฉพาะนักศึกษา มทร.พระนคร เท่านั้น)
 3. เรียนอย่างเดียว วันที่ 16 – 18 ต.ค. 2561
  (1,500 บาท 15 ชั่วโมง นักศึกษาและบุคลากรภายนอก )  **หลักสูตร 2 และ 3 รับ 30 คนเท่านั้น*****(ทั้ง 3 หลักสูตร สมัครและชำระเงินได้ม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 2561)***

  ***ขอรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
  (หรือติดต่อเบอร์ 097-850-9598, 02-665-3777 ต่อ 6056***

  หรือ E-mail :adsanee.a@rmutp.ac.th