ข่าว

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนเมษายน วันที่ 10 เมษายน 2561

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนเมษายน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ
สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ