ข่าว

ประชาสัมพันธ์สื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning)

speexx_logo_white_claim_rgb

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีนโยบายใช้โปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2/2558 นั้น

ศูนย์ภาษาจึงขอให้ทุกคณะ ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาเพื่อรับทราบดังนี้

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปกติและสมทบทุกคนต้องใช้สื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) ในการเรียนภาษาอังกฤษ 2 ในภาคการเรียนที่ 2/2558
 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทียบโอนและหลักสูตรต่อเนื่องขอให้ทางคณะประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทั้งนี้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) มีจำนวนจำกัดจึงจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ส่งรายชื่อก่อน โดยส่งรายชื่อมาให้กับ
  ศูนย์ภาษาภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นไฟล์ excel โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ – นามสกุล
  • รหัสนักศึกษา และ รุ่นกลุ่ม
  • คณะ
  • อีเมล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) ได้ ที่นี่

จุดเด่นของโปรแกรม Speexx_Page_1 จุดเด่นของโปรแกรม Speexx_Page_2

จุดเด่นของโปรแกรม Speexx_Page_3จุดเด่นของโปรแกรม Speexx_Page_4