กิจกรรม

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC)

14 -15 ธันวาคม 2558 นี้

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ และนักศึกษาระดับอื่นที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของนักศึกษาในการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC

ค่าใช้จ่าย 1,000.-

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่  20 ตุลาคม  2558

ติดต่อสอบถาม ชั้น 5 อาคาร 1 (สสท.) ศูนย์เทเวศร์
Tel: 092-668-2010,02-665-3777 ต่อ6056
E-Mail: sriprae.m@rmutp.ac.th

 

สอบ TOEIC