ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมสถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ โดยสามารถส่งชื่อเข้าร่วมได้ที่อีเมล li@rmutp.ac.th หรือลงชื่อที่สถาบันภาษา

รายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วตรวจสอบรายชื่อสำรองด้านล่าง)

(มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วตรวจสอบรายชื่อสำรองด้านล่าง)

เชิญชวนนักศึกษาที่เรียนวิชา English 2 เข้าฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดซื้อโปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ โดย บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด จะดำเนินการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx ให้กับนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา Continue Reading →

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC)

14 -15 ธันวาคม 2558 นี้ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ และนักศึกษาระดับอื่นที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของนักศึกษาในการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ค่าใช้จ่าย 1,000.- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่  20 ตุลาคม  2558 ติดต่อสอบถาม ชั้น 5 อาคาร 1 (สสท.) ศูนย์เทเวศร์ Tel: 092-668-2010,02-665-3777 ต่อ6056 E-Mail: sriprae.m@rmutp.ac.th   Continue Reading →

แจ้งรายชื่อกลุ่มผู้เรียนโปรแกรม Rosetta Stone

ศูนย์ภาษาขอแจ้งรายชื่อกลุ่มผู้เรียนโปรแกรม Rosetta Stone โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร