ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานภาษา

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานภาษา ระหว่างวันที่ 3 – 31 […]

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 […]

รายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วตรวจสอบรายชื่อสำรองด้านล่าง)

Posted Posted in กิจกรรม

(มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วตรวจสอบรายชื่อสำรองด้านล่าง)